Zachráněný lidský život, zadrženi pachatelé, zachráněný majetek - náš nejlepší certifikát.

Služby

ochrana majetku

Ostraha majetku a osob

  • Hlídací služby
  • Autopatrolování objektů
  • Pátrací služby a vyšetřování
  • Bezpečnostní doprovody a detektivní ochrana osob
pco

Technická ochrana objektů

  • Dálkové elektronické střežení nemovitých objektů ( EZS - PCO, EPS - PPCO )
  • Satelitní hlídání vozidel
  • Výjezdové hlídky ostrahy
školení bozp

Školení bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany

  • Školení
  • Odborné posudky
  • Vedení dokumentace

O nás

Počátky firmy Raška se datují od roku 1993, kdy firma byla prvním soukromým provozovatelem PCO na vsetínsku.

o nás

Co do počtu zadržených pachatelů loupežných přepadení osob, krádeží vloupáním do objektů, vandalismu, kteří byli zajištěni přímo při činu našimi pracovníky skupiny Služby ochrany objektů, patříme k nejúspěšnějším soukromým bezpečnostním agenturám na východní Moravě. I z tohoto důvodu město Vsetín využívalo ozbrojenou kombinovanou pěší a motorizovanou hlídkovou službu k dozorování městských lokalit se zvýšenou pouliční kriminalitou. Z detektivních činností považujeme za společensky a profesně prestižní zejména pátrání po pohřešovaných osobách a ochranu památek kulturního a historického dědictví.

Našich služeb využívají jak renomované soukromé bezpečnostní a detektivní agentury, tak soukromé subjekty i veřejné instituce.

Firma se nezúčastňuje jakkoliv eticky nekorektních praktik.

Mapa působení v roce 2013

mapa působní

S pokrytím celého území ČR poskytujeme práci 16-ti kooperujícím hlídacím firmám a detektivním kancelářím.